18 آوریل , 2018
استارت آپ

استارت آپ برای فراموش کارها

استارت آپی برای فراموش کارها حتما برای شما هم زیاد اتفاق افتاده که وسایلتان را گم کرده و یا فراموش کرده باشید آن را کجا گذاشته […]
10 مارس , 2018
نرم افزاری که فکر شما را می خواند

نرم افزاری که فکر شما را می خواند

نرم افزاری که فکر شما را می خواند ژاپنی ها به خاطر اختراعات، محصولات با کیفیت و فرهنگی غنی شهرت جهانی دارند اما اینبار میخواهند با […]
6 مارس , 2018
ستاره

نخستین ستاره مصنوع بشر در فضای خارج از جو قرار گرفت

نخستین ستاره مصنوع بشر در فضای خارج از جو قرار گرفت استارت آپ فضایی که rocket lab نام دارد سه ماهواره تجاری به فضا پرتاب کرد. […]