27 فوریه , 2018
parasitic-fungi-ants

قارچ-انگلی که مورچه ها را تبدیل به زامبی می کند!

قارچ – انگلی که مورچه ها را تبدیل به زامبی می کند! زامبی ها فقط محدود به فیلم های سینمایی نیستند. در جنگلهای استوایی نوعی قارچ […]