14 مارس , 2018
توانایی هوش مصنوعی گوگل در تشخیص سکته های قلبی

توانایی هوش مصنوعی گوگل در تشخیص سکته های قلبی

توانایی هوش مصنوعی گوگل در تشخیص سکته های قلبی متخصصین کمپانی گوگل و یکی از شرکتهای فرعی و زیرمجموعه این غول تکنولوژی که در زمینه تکنولوژی […]