14 مارس , 2018
بحران پلاستیکی

بحران پلاستیکی

مقدار زباله های پلاستیکی موجود در طبیعت بالاخره به حدی رسیده که دیگر به بحران پلاستیکی معروف شده است . این میزان از جلب توجه به […]