۶ اسفند , ۱۳۹۶

استنفورد دانشگاه تک شاخها!

تک شاخ های استنفورد یکی از بهترین دانشگاههای دنیا در زمینه تربیت کارآفرینان موفق و استارتاپ های چند میلیاردی دانشگاه استنفورد است. امروزه مهم ترین دغدغه […]