۵ اردیبهشت , ۱۳۹۷
آلودگی

برنامه درخت کاری چین به منظور مبارزه گسترده با آلودگی هوا

برنامه درخت کاری چین به منظور مبارزه گسترده با آلودگی هوا چین به منظور مقابله با آلودگی جهانی هوا و افزایش سطح پوشش گیاهی ،۶۰ هزار […]
۲۳ فروردین , ۱۳۹۷
کروی

زمین کروی است یا تخت؟

درصد قابل توجهی از جوانان اعتقاد به تخت بودن زمین دارند و بر اساس یک نظر سنجی که در آمریکا صورت گرفت ۳۴ درصد جوانان این […]
۱۵ اسفند , ۱۳۹۶
شهاب-سنگ

آیا حیات ما روی کره زمین در نتیجه برخورد شهاب سنگ است؟

در سال ۱۹۹۸ دو شهاب سنگ نسبتا کوچک روی زمین فرود آمدند، یکی از آنها در آمریکا و دیگری در مراکش. این دو سنگ مواد آلی […]