10 مارس , 2018
خاصیت ضد افسردگی کتامین

خاصیت ضد افسردگی کتامین

افسردگی بیماری پیچیده و مربوط به روان است و شیوع آن در این سالها افزایش چشمگیری داشته است. به منظور درمان این بیماری بایستی دوره درمانی […]