21 آوریل , 2018
سوسک

پرورش شش میلیارد سوسک با استفاده از هوش مصنوعی

پرورش شش میلیارد سوسک با استفاده از هوش مصنوعی شاید به نظر خیلی ها سوسکها موجوداتی نفرت انگیز و چندش آور به نظر آید ولی از […]