۲۳ اسفند , ۱۳۹۶
توانایی هوش مصنوعی گوگل در تشخیص سکته های قلبی

توانایی هوش مصنوعی گوگل در تشخیص سکته های قلبی

توانایی هوش مصنوعی گوگل در تشخیص سکته های قلبی متخصصین کمپانی گوگل و یکی از شرکتهای فرعی و زیرمجموعه این غول تکنولوژی که در زمینه تکنولوژی […]