۴ اردیبهشت , ۱۳۹۷
شب بیدار

ژن شب بیدار ها یا ژن جغد شب

ژن شب بیداری یا ژن جغد شب دانشمندان و پژوهشگران بر این باورند که قسمت عمده ای از خصوصیات ما ژنتیکی است که شامل شب بیداری، […]