1 مارس , 2018
کهکشان

مشاهده سیاراتی فراتر از کهکشان راه شیری به لطف فناوری جدید ریز همگرایی!

کهکشان راه شیری ۱۰۰ هزار سال نوری طول دارد و این فاصله مشاهده سیارات فراتر از کهکشان خودمان را عملا غیر ممکن می کند. برای اولین […]