27 فوریه , 2018
https://inkare.me/wp-content/uploads/2018/02/machine-learning-versus-cancer-1.jpg

یادگیری ماشینی در برابر سرطان

نقش یادگیری ماشینی در مبارزه با سرطان درمان سرطان همیشه با پیچیدگی های بسیاری همراه بوده است و محققین و دانشمندان با اینکه پیشرفت های زیادی […]