4 آوریل , 2018
نیروگاه-خورشیدی

بزرگترین نیروگاه خورشیدی جهان در عربستان ساخته خواهد شد

یکی از کمپانی های بزرگی که در اکثر نقاط جهان روی پروژه های زیادی سرمایه گذاری کرده سافت بانک ژاپن است. این کمپانی بزرگ که در […]