21 فوریه , 2018
charg

تلفن همراهتان را شبها شارژ نکنید!

چرا نباید شبها تلفن همراهتان را شارژ کنید! برای جلوگیری از کاهش عمر باطری تلفن همراه خود شبها آن را به برق وصل نکنید. این پیشنهاد […]