26 فوریه , 2018
ری کورزویل

ری کورزویل، پیشگوی عصر جدید!

چقدر با ری کورزویل و پیشگویی هایش آشنایید؟ هر ساله در دنیا شاهد تغییرات فراوان و تاثیراتی که این تغییرات بر سبک زندگی افراد می گذارند […]