22 آوریل , 2018
کره جنوبی

کره جنوبی و معضل اضافه کاری!

معضلی که هم اکنون دولت کره جنوبی با آن دست و پنجه نرم می کند بوجود آمدن فرهنگ اضافه کاری است. برای حل این مشکل دولت […]