۱۴ اسفند , ۱۳۹۶
کاکائو

فناوری به نجات کاکائو می آید!

نتایج آخرین تحقیقات دانشمندان حاکی از ان است که کاهش رطوبت و افزایش دمای هوا تا سال ۲۰۵۰ باعث انقراض گیاه کاکائو که ماده اصلی شکلات […]